Hvordan bruger jeg en statistikkode

Hvad kan jeg bruge statistikkoden til?

Med en statistikkode kan du følge dine elevers fremdrift. Du får først og fremmest en hurtig oversigt over, hvilke teoriemner der er gennemført helt eller delvist. Systemet virker på den måde, at et emne der ikke er gennemgået får en score på 0 % (rød markering i kurset). Et emne der er delvist gennemført, får en score på 50 % (gul markering i kurset). Er emnet helt gennemført, markeres det med en score på 100 % (grøn markering i kurset).

Alle opgaver, test og prøver eleven laver i kurset gemmes, så læreren efterfølgende kan se præcis, hvor eleven lavede fejl. I første omgang vises resultatet af opgaven/prøven som en procentscore. Klikker du på linket, får du vist resultaterne på præcis samme måde som eleven.

Hvordan får jeg adgang

Når du køber eller får koder genereret af din kursuskode administrator, er den nederste kode en statistikkode, det er den du skal lægge på din profil på turteori.

alt text

Indtaster du statistikkoden, vil du være i stand til at se fremdriften, for de elever der har fået udleveret koderne ovenfor (samme gruppe). Du skal altså indtaste en ny statistikkode for hver gruppe af koder, du køber eller får udleveret.

Vigtigt
I modsætning til elevkoderne kan statistikkoderne bruges af flere undervisere, ligesom koden ikke udløber. Koden giver kun adgang til at se elevernes fremdrift, og må derfor ikke udleveres til en elev.

Hvor finder jeg statistikken på turteori.dk

Når du har lagt en statistikkode på, kommer der et felt i højre side på turteori. Et af de nye links i feltet er adgangen til elevstatistikken. Det ser således ud:

alt text

Klik på linket: Se dine elevers fremdrift.

Hvordan finder jeg eleven

Nu befinder du dig på statistiksiden og skal finde den rigtige elev.

alt text

I boksen ”Separate grupper”, vælger du først den gruppe af elever du vil kigge på.

Tip: Når du opretter elevkoder, er det er en rigtig god ide at navngive grupperne forståeligt, så det er nemt for underviseren at finde dem. I eksemplet er gruppen navngivet med en dato. Se mere om navngivning under punktet ”Tips og tricks”.

alt text

Nu vælger du eleven, og klikker på ”GO”.

alt text

Nu kommer oplysningerne om den valgte elev frem. Klik på en lektion for at få detaljerede oplysninger.

alt text

I eksemplet har eleven gennemgået de viste teoriemner helt. Dette giver en score på 100 %. Er emnet delvist gennemgået, vil scoren være 50 %, og hvis eleven har startet emnet er scoren 0 %.

Opgaver og prøver

alt text

I oversigten kan du også se, hvor mange gange en opgave eller prøve er blevet vist. Du får oplysninger om, hvor mange procent rigtige svar, der blev givet i det enkelte forsøg, hvornår opgaven blev gennemført, og endelig fra hvilken ip-adresse opgaven blev løst.

alt text

Opgaver og prøver vises detaljeret, når der klikkes på den enkelte opgave eller prøve. Her kan du se hvilke spørgsmål, eleven havde fejl i. Klik på det/de røde spørgsmål, for at se hvilke svarmuligheder eleven havde fejl i.

alt text

Se fremdriften alene for den tid eleven er på skolen

Som bekendt kan turteori også bruges af eleven på hjemmeadressen. For at teoriundervisningen til kørekort er ”gældende”, kræves det dog, at teorien er gennemgået på skolen.

alt text

Du kan nemt se, hvilke emner der er gennemgået på skolen ved at bruge ip-adressefilteret, når du vælger elev. Krydser du feltet af, vises aktivitet uden for den aktuelle ip-adresse med rød markering. Husk, du skal befinde dig på skolen, når filteret slås til.

Hvad sker der lige med mine teoriemner

Når du har lagt en statistikkode på din profil, ændres den måde emnerne startes op på. Når du har valgt et teoriemne, kommer denne side frem:

alt text

For at afspille emnet, skal du bare klikke på ”Indtast”, så virker det. Det ekstra led i brugen af kurset, skyldes, at en statikkode er en del af det administrative setup på turteori.

Opgaver og prøver

Har du valgt en opgave, skal du klikke på ”Prøvese quizzen”

alt text

Tips og tricks

For at sikre den bedste oversigt over elever, når statistikkoden bruges, er det en god ide at generere koder til hvert enkelt hold. På den måde kan faglæreren vælge det aktuelle hold og få en relevant oversigt over lige netop disse elever.

alt text

Når du genererer koder, har du mulighed for at indtaste dine egne oplysninger i de gruppekoder, du laver. Denne indtastning bliver vist i gruppeboksen, når faglæreren skal vælge. Derfor kan det anbefales at navngive gruppen med fx et holdnummer eller indtaste dato, måned og år for gruppen.

Har du et spørgsmål, eller har du brug for hjælp?

Finder du ikke det du søger efter? Kontakt os