Hvad er et fjernundervisningskursus?

You are viewing an Unlisted article which can only be accessed by people with the direct link.

Med et fjernundervisningskursus, kan du efteruddanne dig og få ny viden, når du har tid i din hverdag.

Det kan give dig stor frihed selv at kunne planlægge, hvornår du vil arbejde med et kursus, som du er tilmeldt. Det kræver selvfølgelig, at du holder fast og arbejder med kurset, indtil det er gennemført.

Undervejs i et fjernundervisningskursus møder du forskellige typer af materialer:

  • Du kan blive bedt om at læse noget tekst.
  • Der vil ofte være små, forklarende videoer.
  • På nogle kurser skal du aflevere opgaver. Det kan være en skriftlig opgave, eller det kan være lyd- og video-opgaver.
  • Du skal typisk løse forskellige typer af quizzer. De kan være med til at fortælle dig, om du har forstået det, der lige er blevet undervist i.
  • Du skal måske tale med underviseren eller med andre kursusdeltagere undervejs i kurset.

Har du et spørgsmål, eller har du brug for hjælp?

Finder du ikke det du søger efter? Kontakt os